วัดกะทิง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญร่วมงานประเพณีกราบสรีระสังขาร

พระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนุธสโร)

งานประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาท (พระบาทพลวง)

อุทยานแห่งชาติ เขาคิชกูฎ

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

พิธีไหว้บูชาคุณพระครูธรรมสรคุณ

เปิดงานกราบสรีระสังขาร

ท่านเขียน (ขนุธสโร)


 

วีดีโอ วัดกะทิง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

ย 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

   


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด


                                                        

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code