Welcome to wat PutTakanJanamuni Kanchanaburi

วีดิโอประชาสัมพันธ์

วัดพุทธกาญจนมุนี ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลารับสังฆทานหลวงพ่อหยกขาวมหาลาภ

กองละ 1999 บาท

วันที่ 15 เมษายน 2561
 

 วีดิโอ ประชสัมพันธ์งานสมโภช หลวงพ่อหยกขาวมหาลาภ

วัดพุทธกาญจนบุนี(วัดวังปลาหมู) ต.หนองหญ้า

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

ประมวลภาพภายในบริเวณ

วัดพุทธกาญจนมุนี(วัดวังปลาหมู) ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 25641 


ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป