ประมวลภาพถ่ายภายในบริเวณ

วัดสระสี่เหลี่ยม ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สร้างอุโบสถ และเชิญชวนท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย

ร่วมสร้างอุโบสถตามกำลังศรัทธามีเหล็กเส้น อิฐ

ปูน ทราย กระเบื้อง และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง

ทั้งภายนอกและภายในอุโบสถ

จึงได้บอกบุญมาในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง

เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจของสงฆ์และ

ประชาชนสืบต่อไป
 

วีดีโอ วัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ 5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด


                                                        

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code