ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2561
ณ.วัดสัมพัทธมิตร
ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
งานเริ่ม 27 ธันวาคม 2560 ถึง 4 มกราคม 2561 (ทางวัดจัดงานเอง)
พิธีพุทธาภิเษก 26 ธันวาคม 2560 เวลา 14.19 น.
ตัดหวายลูกนิมิต 5 มกราคม 2561 เวลา09.09 น.
มหรสพชมฟรีตลอดงาน
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ
จองมีดตัดหวาย บวชนาคหมู่ ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง
(พระอธิการดิเรก โชติวโร)
ผู้ใหญ่สุเมธ โทร. 093-820-2639,ผ.อ.สมศักดิ์ โทร.089-900-8311


วีดีโอ วัดสัมพันธมิตร ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด


                                                        

ๅๅๅๅๅ