วีดีโอ วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง


ประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561


    

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด