Welcome to wat aranyik sankhaburi chainat


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานทอดกฐินสามัคคี

วัดอรัญญิก ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

วันที่ 21 ตุลาคม 2560


ประชาสัมพันธ์ งานทอดกฐินสามัคคี วันที่ 21 ตุลาคม 2560

วัดอรัญญิก ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตต ปี 2561
 

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด