วีดีโอ วัดบ้านหัวรัง ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

                                                


ขอเชิญหล่อพระปางสุโขทัยประธานพร

หน้าตัก 39 นิ้ว พระประธานประจำอุโบสถองค์ที่ 2
ณ.วัดบ้านหัวรัง (เต็งรัง)
ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13.59 น.
ร่วมทำบุญเบ้าเททอง
เบ้าใหญ่ 3,999 บาท,เบ้ากลาง 2,259 บาท,เบ้าเล็ก 999 บาท
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ วัดบ้านหัวรัง โดยตรง
โทร.087-154-5212

  

1
ขอเชิญหล่อพระปางสุโขทัยประธานพร
หน้าตัก 39 นิ้ว พระประธานประจำอุโบสถองค์ที่ 2
ณ.วัดบ้านหัวรัง (เต็งรัง)
ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13.59 น.
ร่วมทำบุญเบ้าเททอง
เบ้าใหญ่ 3,999 บาท,เบ้ากลาง 2,259 บาท,เบ้าเล็ก 999 บาท
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ วัดบ้านหัวรัง โดยตรง
โทร.087-154-5212
 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

 

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด