Welcome to

วัดคอเขา(เขาธรรมอุทยาน)

ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ขอเชิญเที่ยวงานบุญครั้งยิ่งใหญ่

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

ต้อนรับตรุษจีน 2561

งานวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวาย

โทร.087-1550507

พระครูสุกิจกาญจนสารเจ้าอาวาส


 

 

 

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์

วัดคอเขา ต.หนองตากยา

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

งานเริ่ม

วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2561

 

   

 
ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561 

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด