วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง

 

 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญ

ทำบุญบริจาคทรัพย์อันมีค่าของท่านด้วยทางวัด

วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง

!!!ด้วยขณะนี้ได้เกิดไฟไห้มที่เรือนนอนหญิง

เป็นที่พักสำหรับเป็นอาภัพด้อยโอกาศ

เด็กต่างจังหวัดไร้ที่อยู่อาศัย(ชาวแม้ว)!!!

ทางวัดได้รับเลี้ยงไว้อยู่ในความดูแลท่านเจ้าอาวาส

จำนวน 300กว่า ชีวิต

จึงได้บอกบุญมาให้ท่านได้รับทราบถึงความเดือดร้อนทางด้านทุนทรัพย์ที่จะนำมาซ่อมแซมที่พักอาศัยของเด็ก ๆ ทุกคน

ติดต่อทำบุญโดยตรงได้ที่

ท่านเจ้าอาวาส วัดตาลเจ็ดช่อ

โทร.081-763-3016. 081-623-9989.

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาอ่างทองบัญชี วัดตาลเจ็ดช่อ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 627-231136-4

เชิญทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา


 

 

 

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธโลกวิฑูศณีศากยมุนีนารถ

ยกช่อฟ้าวิหารจตุรมุข

เชิญแจ้งความประสงค์ทำบุญได้ที่เจ้าอาวาส

วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด

อ.เมือง จ.อ่างทอง


โทร 081-763-3016.081-623-9989.

หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ่างทอง

ชื่อบัญชีวัดตาลเจ็ดช่อ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี

 627-231136-4

 


             ติดต่อสองถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
                 เจ้าอาวาส 081-763-3061.
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ่างทอง
เลขบัญชี 627-2311-364                              ===============================================================================================ประมวลภาพภายใน

วัดตาลเจ็ดช่อ ต.บ้านกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง

เช่น วิหารวัดตาลเจ็ดช่อ กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้

หุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี

ภาพวาดภายในอุโบสถสวยงามมาก 

เรียนเชิญท่านที่จะผ่านจังหวัดอ่างทอง

ในเส้นทางสายเอเซียอย่าลืมแวะ

เข้ามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ได้ที่วัดแล้วท่านจะโชคดี

ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย
ร่วมทำบุญกับทางวัดตามกำลังศรัทธา
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ
ภายในวัดใช้งานได้เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้
และใช้งานส่วนรวมเพื่อสังคมและ
ให้ยั่งยืนคู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
วัดอยู่ถนนสายเอเซียวิ่งขึ้นไปทางทิศเหนือ
จังหวัดอ่างทอง 
จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2 กิืโลเมตร
การเดินทางสะดวก
วัดอยู่ทางซ้ายมือ
วัดนี้มีลิเกเด็ก ประมาณ 150 ชีวิต
 ที่ทางวัดนำมาเลี้ยงไว้ 

งานพุทธาพิเษกวัตถุมงคลที่ผ่านมา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557


ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย
ร่วมทำบุญกับทางวัดตามกำลังศรัทธา
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ
ภายในวัดใช้งานได้เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้
และใช้งานส่วนรวมเพื่อสังคมและ
ให้ยั่งยืนคู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
วัดอยู่ถนนสายเอเซียวิ่งขึ้นไปทางทิศเหนือ
จังหวัดอ่างทอง 
จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2 กิืโลเมตร
การเดินทางสะดวก
วัดอยู่ทางซ้ายมือ
วัดนี้มีลิเกเด็ก ประมาณ 150 ชีวิต
 ที่ทางวัดนำมาเลี้ยงไว้

ภาพถ่ายชุดนี้ถ่ายวันที่  3 มิถุนายน 2557
เพื่อได้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์
ภายในวัดให้ดีขึ้น 


                                          

                                             

วีดิโอชุดนี้ทำขึ้นเพื่อประมวลภาพภายในวัดให้ทุกท่านพิจารณาเดินทางมาทำบุญ

 
                                             
ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีม ปิดทองฝังลูกิมิต ปี 2559

 

 

                                             

 

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป