วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน) เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 38 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3211 กิโลเมตรที่ 3 สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธาน คือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง 4 เมตร 54 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าระหว่างสร้างพระประธานองค์นี้ บ้านเมืองเกิดระส่ำระส่ายจากสงคราม เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพจากพม่าเดินทางผ่าน วัดกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองสมโภชระหว่างเทศกาลวันเพ็ญเดือนสาม และเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นประจำทุกปีวัดพิชัยนาวาส(วัดบ้านเชี่ยน) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญต่อบุญต่อโชคชะตา กับทางวัดพิชัยนาวาส(วัดบ้านเชี่ยน) ในวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560 มีพิธีสะเดาะห์เคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี แก้ปีชง และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ทำพิธี สะเดาะห์เคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี แก้ปีชง ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ท่านเจ้าอาวาสโทร.081-786-3542

 

วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน) เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 38 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3211 กิโลเมตรที่ 3 สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธาน คือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง 4 เมตร 54 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าระหว่างสร้างพระประธานองค์นี้ บ้านเมืองเกิดระส่ำระส่ายจากสงคราม เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพจากพม่าเดินทางผ่าน วัดกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองสมโภชระหว่างเทศกาลวันเพ็ญเดือนสาม และเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นประจำทุกปี

ท่านที่ต้องการเดินทางไปร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองท่านสามารถติต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ท่านเจ้าอาวาสโทร.081-786-3542


วัดพิชัยนาวาส(วัดบ้านเชี่ยน) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญต่อบุญต่อโชคชะตา กับทาง

วัดพิชัยนาวาส(วัดบ้านเชี่ยน)

ในวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560 มีพิธีสะเดาะห์เคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี แก้ปีชง และ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ทำพิธี สะเดาะห์เคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี แก้ปีชง ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ท่านเจ้าอาวาสโทร.081-786-3542


วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน) เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่เลขที่ 143 หมู่ 10 บ้านบ้านเชี่ยน ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทห่างจากตัวเมืองชัยนาท 38 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3211 กิโลเมตรที่ 2-3 สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธาน คือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง 4 เมตร 54 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าระหว่างสร้างพระประธานองค์นี้ บ้านเมืองเกิดระส่ำระสายจากสงคราม เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพจากพม่าเดินทางผ่าน วัดพิชัยนาวาส(วัดบ้านเชี่ยน) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2502 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยว 80 เมตร เป็นวัดพัฒนาดีเด่น ปี 2530 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูประดิษฐ์ชัยการ สมณศักดิ์เป็นรองเจ้าคณะตำบลบ้านเชี่ยน วัดกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองสมโภชระหว่างเทศกาลวันเพ็ญเดือนสาม และเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นประจำทุกปี


 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด


                                                        

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code