ขอเชิญร่วมงาน "ยกฉัตร"

ถวายหลวงพ่อสิงห์ พระพุทธรูปโบราณอายุกว่า 300 ปี
และงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
ณ.วัดโบสถ์(ย่านซื่อ)
ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
งานเริ่ม 28-30 ตุลาคม 2559 
กลางคืนมีมหรสพชมฟรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง
โทร.081-780-1757

(Root) 201594_41938.jpg


(Root) 201594_41990.jpg


(Root) 201594_42041.jpg


(Root) 201594_42086.jpg


(Root) 201594_42114.jpg


(Root) 201594_42160.jpg


(Root) 201594_42194.jpg


(Root) 201594_42229.jpg


(Root) 201594_42263.jpg


(Root) 201594_42303.jpg


(Root) 201594_42364.jpg


(Root) 201594_42399.jpg


(Root) 201594_42424.jpg


(Root) 201594_42481.jpg


(Root) 201594_42513.jpg


(Root) 201594_42543.jpg


(Root) 201594_42608.jpg


(Root) 201594_42641.jpg


(Root) 201594_42687.jpg


(Root) 201594_42712.jpg


(Root) 201594_42740.jpg


(Root) 201594_42775.jpg


(Root) 201594_42856.jpg


(Root) 201594_42886.jpg


(Root) 201594_42908.jpg


(Root) 201594_42931.jpg

ขอเชิญร่วมงาน "ยกฉัตร"

ถวายหลวงพ่อสิงห์ พระพุทธรูปโบราณอายุกว่า 300 ปี
และงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
ณ.วัดโบสถ์
ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
งานเริ่ม 28-30 ตุลาคม 2559 
กลางคืนมีมหรสพชมฟรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง
โทร.081-780-1757
ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด


                                                        

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code