ขอเชิญชาวพุทธผู้ใจดี เศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน

ร่วมสร้างอุโบสถ(แบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ)
ตามแบบพระราชทาน พระราชานุมัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
เนี่องจากอุโบสถหลังเก่าเกิดการทรุดตัวลงและทรดโทรมมาก
อีกทั้งเวลาน้ำทะเลหนุนจะท่วมอุโบสถทุกปี
จึงขอเชิญชาวพุทธผู้ใจดี เศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เป็นเจ้าภาพซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์
แผ่นละ 100 บาท(ตารางเมตร ละ 999 บาท)
ทำพื้นโบสถ์ พื้นหินขัด (ตารางเมตร ละ 999 บาท)
ติดต่อร่วมบุญได้ที่ พระมหาเฮง เจ้าอาวาส
โทร.085-125-3791
Email:Watklongkon@windowslive.com


ขอเชิญชาวพุทธผู้ใจดี เศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน
ร่วมสร้างอุโบสถ(แบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ)
ตามแบบพระราชทาน พระราชานุมัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
เนี่องจากอุโบสถหลังเก่าเกิดการทรุดตัวลงและทรดโทรมมาก
อีกทั้งเวลาน้ำทะเลหนุนจะท่วมอุโบสถทุกปี
จึงขอเชิญชาวพุทธผู้ใจดี เศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เป็นเจ้าภาพซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์
แผ่นละ 100 บาท(ตารางเมตร ละ 999 บาท)
ทำพื้นโบสถ์ พื้นหินขัด (ตารางเมตร ละ 999 บาท)
ติดต่อร่วมบุญได้ที่ พระมหาเฮง เจ้าอาวาส
โทร.085-125-3791
Email:Watklongkon@windowslive.com
 วีดีโอ วัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด


                                                        

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code