Welcome to wat manothummaram (wat nangno)ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆังศิลปะ 4 ภาค บูรณะซ่อมแซมอุโบสถ กองละ 59 บ่าท จำนวน 84,000 กอง (เท่ากับพระไตรปิฎกมีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์) กึ่งศตวรรษ 1 เดียวในประเทศไทย วัดมโนธรรมาราม(นางโน)ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษจิกายน 2558 เวลา 12.36 น.

 


  

  

  


  


 

วีดีโอ วัดมโนธรรมาราม(นางโน) ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code