วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2563

 

ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅ

ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2563


 

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป 2563