ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ s งานวันที่ s ณ วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ได้ทุกวัน สอบถามได้ที่ เจ้าอาวาสโทร 085-3989091. 082-4620456. การเดินทางสะดวก


Welcome to wat kongtaplok ongkharak nakhonnayok


วีดีโอ วัดคลองเทพโลก ม.5 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ภาพชุดนี้ถ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2558

เพื่อเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ

การเดินทางสะดวก ถนนองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว


222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
ภาพชุดนี้ถ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2558

เพื่อเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ

การเดินทางสะดวก ถนนองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
ข้อความวีดิโอ เชิญร่วมทำบุญ สร้างอุโบสถ

วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสือ

อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 

วีดิโอ งานทอดผ้าป่าสามัคคี


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด


                                                        

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code