(Root) 2014130_68552.jpg(Root) 2014130_68534.jpg(Root) 2014130_68075.jpg(Root) 2014130_67638.jpg(Root) 2014130_68469.jpg(Root) 2014130_68111.jpg(Root) 2014130_68552.jpg(Root) 2014130_68534.jpg(Root) 2014130_68075.jpg(Root) 2014130_67638.jpg(Root) 2014130_68469.jpg(Root) 2014130_68111.jpg(Root) 2014130_68552.jpg(Root) 2014130_68534.jpg(Root) 2014130_68075.jpg(Root) 2014130_67638.jpg(Root) 2014130_68469.jpg(Root) 2014130_68111.jpg

ขอเชิญเข้าพิธีหมดกรรม สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา แก้ปีชง

ไห้วพระปิดทองหลวงพ่อวิหาร

พุทธมงคลตะวันตก (หลวงพ่อหมดกรรม)

ณ วัดบ้านอ้อ

ต.อมฤต ต.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 29 - 30 มีนาคม 2557

(ตรงกับวันแรม 14-15 ค่ำ เดือน 4)

มีมหรสพทั้ง 2 คืน ชมลิเก - ภาพยนตร์

------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557

เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ - สามเณร

เวลา 12.00 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี

เวลา 13.00 น. ทำพิธีหมดกรรม สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา แก้ปีชง     วัตถุประสงค์ในการจัดงานและทอดผ้าป่าสามััคคี เพื่อซ่อมอุโบสถและซ่อมวิหารหลวงพ่อหมดกรรม

     ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงปกป้องคุ้มครองครอบครัวของท่าน จงมีแต่

ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัย และร่มเย็นเป็นสุข รวยดีมีสุขสมความปรารถนาเทอญ.
หลวงพ่อหมดกรรม

วิหารหลวงพ่อพุทธมงคลตะวันตก

ภาพวันงานเมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 30 มีนาคม 2557

(Root) 2014331_60206.jpg

(Root) 2014331_60343.jpg

(Root) 2014331_60556.jpg

(Root) 2014331_60586.jpg

(Root) 2014331_60367.jpg

(Root) 2014331_60095.jpg

(Root) 2014331_60127.jpg

(Root) 2014331_60466.jpg

(Root) 2014331_60494.jpg


(Root) 2014331_60166.jpg

(Root) 2014331_60187.jpg

(Root) 2014331_60390.jpg

(Root) 2014331_60301.jpg

(Root) 2014331_60324.jpg

(Root) 2014331_60206.jpg

(Root) 2014331_60411.jpg

(Root) 2014331_60524.jpg

(Root) 2014331_60231.jpg

(Root) 2014331_60260.jpg

(Root) 2014331_60280.jpg

(Root) 2014331_60437.jpg
ภาพงานวันที่ 30 มีนาคม 2557

ครอบเศรียรครูพ่อปู่ - ทำพิธีหมดกรรม(แก้กรรม)สะเดาะเคราห์ แก้ปีชง

(Root) 2014331_65659.jpg

(Root) 2014331_65682.jpg

(Root) 2014331_65705.jpg

(Root) 2014331_65730.jpg

(Root) 2014331_65766.jpg

(Root) 2014331_65791.jpg

(Root) 2014331_65812.jpg

(Root) 2014331_65835.jpg

(Root) 2014331_66580.jpg

(Root) 2014331_66610.jpg

(Root) 2014331_65861.jpg

(Root) 2014331_65896.jpg

(Root) 2014331_66517.jpg

(Root) 2014331_66546.jpg

(Root) 2014331_65958.jpg

(Root) 2014331_65988.jpg

(Root) 2014331_66011.jpg

(Root) 2014331_66043.jpg

(Root) 2014331_66090.jpg

(Root) 2014331_66123.jpg

(Root) 2014331_66204.jpg

(Root) 2014331_66226.jpg

(Root) 2014331_66325.jpg

(Root) 2014331_66351.jpg

(Root) 2014331_66382.jpg

(Root) 2014331_66411.jpg

(Root) 2014331_66435.jpg

(Root) 2014331_66456.jpg

(Root) 2014331_66484.jpg

(Root) 2014331_66246.jpg

 


 

 

(Root) 2014130_68552.jpg

(Root) 2014130_68534.jpg

(Root) 2014130_67798.jpg

(Root) 2014130_68294.jpg

(Root) 2014130_68323.jpg

(Root) 2014130_67875.jpg

(Root) 2014130_67897.jpg

(Root) 2014130_67926.jpg

(Root) 2014130_67690.jpg

(Root) 2014130_67716.jpg

(Root) 2014130_67851.jpg

 

(Root) 2014131_66963.jpg

 

(Root) 2014131_66992.jpg

 

(Root) 2014131_67133.jpg(Root) 2014130_68022.jpg

(Root) 2014130_68022.jpg

(Root) 2014130_68051.jpg

(Root) 2014130_68111.jpg

(Root) 2014130_68075.jpg

(Root) 2014130_68220.jpg

(Root) 2014130_68178.jpg

(Root) 2014130_68342.jpg

(Root) 2014130_67638.jpg

(Root) 2014130_68438.jpg

(Root) 2014130_68469.jpg


(Root) 2014130_67638.jpg

(Root) 2014130_68140.jpg

(Root) 2014130_68504.jpg

(Root) 2014130_68266.jpg

(Root) 2014130_67765.jpg

(Root) 2014130_67740.jpg


(Root) 2014130_67971.jpg

(Root) 2014130_67994.jpg

 

(Root) 2014130_68552.jpg(Root) 2014130_68534.jpg(Root) 2014130_68075.jpg(Root) 2014130_67638.jpg(Root) 2014130_68469.jpg(Root) 2014130_68111.jpg(Root) 2014130_68552.jpg(Root) 2014130_68534.jpg(Root) 2014130_68075.jpg(Root) 2014130_67638.jpg(Root) 2014130_68469.jpg(Root) 2014130_68111.jpg(Root) 2014130_68552.jpg(Root) 2014130_68534.jpg(Root) 2014130_68075.jpg(Root) 2014130_67638.jpg(Root) 2014130_68469.jpg(Root) 2014130_68111.jpg

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code