ขอเชิญปิดทองพระพุทธบาทไม้ตะเคียน ที่วัดลานคา ตำบลโคกขาม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

 

 

ขอเชิญปิดทองพระพุทธบาทไม้ตะเคียน

วัดลานคา ตำบลโคกขาม 

อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

(ทุกวัน)

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

วัดอยู่ตรงข้ามกับตลาดเก้าห้อง

พระพุทธบาทไม้ตะเคียน

ขนาด ยาว 3 เมตร กว้าง 83 เซนติเมตร

 

(Root) 2014217_70039.jpg


(Root) 2014217_70068.jpg

(Root) 2014217_70089.jpg

(Root) 2014217_70106.jpg

(Root) 2014217_70140.jpg

(Root) 2014217_70262.jpg

(Root) 2014217_70194.jpg

(Root) 2014217_70282.jpg

(Root) 2014217_70426.jpg

(Root) 2014217_70401.jpg

(Root) 2014217_70300.jpg

(Root) 2014217_70330.jpg

(Root) 2014217_70353.jpg

(Root) 2014217_70448.jpg

(Root) 2014217_70486.jpg

(Root) 2014217_70503.jpg

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code