Welcome to wat jadsadaram mahachai samutsakhon


ตรุษจีนปี 2562 ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 3 วัด ในจังหวัดสมุทรสาคร 1.วัดเจษฎาราม(พระอารามหลวง) ต.มหาชัย อ.เมือง 2.วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง 3.วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร งานเริ่ม วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 การเดินทางสะดวกวีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2562

วัดเจษฎาราม(พระอารามหลวง)ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

งานเริ่ม วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562

การเดินทางสะดวก


\

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


 

ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมต ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป