ขอเชิญทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตต้อนรับปีใหม่ 2557 ณ. วัดศรีศรัทธาราม(โบสถ์จระเข้) ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร งานมีวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ตัดหวายลูกนิมิตกลางวัน วันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 15.19 น. ประธานจัดงาน พระมหาธนศักดิ์ จินตฺกวี และ พระใบฎีกานที ธีระปัญโญ พร้อมคณะกรรมการชาวบ้านกำแพงดินเป็นส่วนร่วมกันในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เชิญทุกท่านไหว้พระสี่อิริยาบถ ชมอุโบสถขาวพราวพญากุมภีร์ ลอดพระสีวลีโชคลาภระบือ กราบพระพุทธบุญลือศรีศรัทธา ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย หรือ เจ้าภาพโรงทาน อาหาร น้ำดื่ม ดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อ ท่านเจ้าอาวาสโดยตรงได้ที่ พระมหาธนศักดิ์ จิตตฺกวี โทร.086-6215396 พระใบฎีกานที ธีระปัญโญ โทร.086-9291627

 

 

(Root) 20131024_5395.jpg(Root) 20131024_5993.jpg(Root) 20131024_5878.jpg(Root) 20131024_5575.jpg(Root) 20131024_5550.jpg(Root) 20131024_5395.jpg(Root) 20131024_5993.jpg(Root) 20131024_5878.jpg(Root) 20131024_5575.jpg(Root) 20131024_5550.jpg(Root) 20131024_5395.jpg(Root) 20131024_5993.jpg(Root) 20131024_5878.jpg(Root) 20131024_5575.jpg(Root) 20131024_5550.jpg(Root) 20131024_5395.jpg(Root) 20131024_5993.jpg(Root) 20131024_5878.jpg(Root) 20131024_5575.jpg(Root) 20131024_5550.jpg(Root) 20131024_5395.jpg(Root) 20131024_5993.jpg(Root) 20131024_5878.jpg(Root) 20131024_5575.jpg(Root) 20131024_5550.jpg

ขอเชิญทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดศรีศรัทธาราม(โบสถ์จระเข้)

ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

27 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557

ตัดหวายลูกนิมิตกลางวัน 6 มกราคม 2557 เวลา 15.19 น.

ประธานจัดงาน

พระมหาธนศักดิ์ จินตฺกวี และ พระใบฎีกานที ธีระปัญโญ

พร้อมคณะกรรมการชาวบ้านกำแพงดิน

เป็นส่วนร่วมกันในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น


ไหว้พระสี่อิริยาบถ ชมอุโบสถขาวพราวพญากุมภีร์

ลอดพระสีวลีโชคลาภระบือ กราบพระพุทธบุญลือศรีศรัทธา


ขอเรียนเชิญทุุกท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ตามแต่ศรัทธ

ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย หรือ

เจ้าภาพโรงทาน อาหาร น้ำดื่ม ดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ

ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อ

ท่านเจ้าอาวาสโดยตรงได้ที่

พระมหาธนศักดิ์ จิตตฺกวี โทร.086-6215396

พระใบฎีกานที ธีระปัญโญ โทร.086-9291627(Root) 20131024_5632.jpg

(Root) 20131024_5607.jpg

(Root) 20131024_5395.jpg

(Root) 20131024_5483.jpg

(Root) 20131024_5433.jpg

(Root) 20131024_5345.jpg

(Root) 20131024_5367.jpg

(Root) 20131024_5779.jpg

(Root) 20131024_5819.jpg

(Root) 20131024_5799.jpg

(Root) 20131024_5664.jpg

(Root) 20131024_5993.jpg

(Root) 20131024_5507.jpg

(Root) 20131028_64820.jpg

(Root) 20131028_64852.jpg

(Root) 20131028_64921.jpg

(Root) 20131024_5717.jpg

(Root) 20131024_5043.jpg

(Root) 20131024_5082.jpg

(Root) 20131024_5112.jpg

(Root) 20131024_5175.jpg

(Root) 20131024_5878.jpg

(Root) 20131028_65327.jpg

(Root) 20131024_5905.jpg

(Root) 20131024_5962.jpg

(Root) 20131024_5934.jpg

(Root) 20131024_6035.jpg

(Root) 20131024_6014.jpg

(Root) 20131028_65050.jpg

(Root) 20131024_5575.jpg

(Root) 20131024_5550.jpg

(Root) 20131024_5395.jpg

(Root) 20131024_5993.jpg

(Root) 20131024_5483.jpg


ขอเชิญทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตต้อนรับปีใหม่ 2557 ณ. วัดศรีศรัทธาราม (โบสถ์จระเข้) ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร งานมีวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ตัดหวายลูกนิมิตกลางวัน วันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 15.19 น. ประธานจัดงาน พระมหาธนศักดิ์ จินตฺกวี และ พระใบฎีกานที ธีระปัญโญ พร้อมคณะกรรมการชาวบ้านกำแพงดินเป็นส่วนร่วมกันในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เชิญทุกท่านไหว้พระสี่อิริยาบถ ชมอุโบสถขาวพราวพญากุมภีร์ ลอดพระสีวลีโชคลาภระบือ กราบพระพุทธบุญลือศรีศรัทธา ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย หรือ เจ้าภาพโรงทาน อาหาร น้ำดื่ม ดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อ ท่านเจ้าอาวาสโดยตรงได้ที่ พระมหาธนศักดิ์ จิตตฺกวี โทร.086-6215396 พระใบฎีกานที ธีระปัญโญ โทร.086-9291627ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code