(Root) 20131025_29397.jpg(Root) 20131025_29256.jpg(Root) 20131025_29984.jpg(Root) 2013118_72389.jpg(Root) 20131025_29397.jpg(Root) 20131025_29256.jpg(Root) 20131025_29984.jpg(Root) 2013118_72389.jpg(Root) 20131025_29397.jpg(Root) 20131025_29256.jpg(Root) 20131025_29984.jpg(Root) 2013118_72389.jpg(Root) 20131025_29397.jpg(Root) 20131025_29256.jpg(Root) 20131025_29984.jpg(Root) 2013118_72389.jpg(Root) 20131025_29397.jpg(Root) 20131025_29256.jpg(Root) 20131025_29984.jpg(Root) 2013118_72389.jpg(Root) 20131025_29397.jpg(Root) 20131025_29256.jpg(Root) 20131025_29984.jpg(Root) 2013118_72389.jpg

ขอเชิญปิดทองไหว้พระงานประจำปี หลวงพ่อโต หลวงพ่อใหญ่

ณ วัดทางหลวง

ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556


(Root) 2013118_71238.jpg

(Root) 20131025_29426.jpg

(Root) 20131025_29192.jpg

(Root) 20131025_29543.jpg

(Root) 2013118_72389.jpg

(Root) 20131025_29351.jpg

(Root) 20131025_29397.jpg

(Root) 20131025_29637.jpg

(Root) 20131025_29681.jpg

(Root) 20131025_29256.jpg

(Root) 20131025_29984.jpg

(Root) 20131025_30017.jpg

(Root) 20131025_29160.jpg

(Root) 20131025_29301.jpg

(Root) 20131025_29589.jpg

(Root) 20131025_29040.jpg

(Root) 20131025_29102.jpg

(Root) 20131025_29129.jpg

(Root) 20131025_29078.jpg

(Root) 20131025_29501.jpg


(Root) 20131025_29709.jpg

(Root) 20131025_29740.jpg

(Root) 20131025_29767.jpg

(Root) 20131025_29795.jpg

(Root) 20131025_29821.jpg

(Root) 20131025_29847.jpg

(Root) 20131025_29874.jpg

(Root) 20131025_29905.jpg

(Root) 20131025_29936.jpg

(Root) 20131025_29960.jpg

(Root) 20131025_30045.jpg

(Root) 20131025_30111.jpg

(Root) 20131025_30086.jpg

(Root) 20131025_30151.jpg 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code