ขอเชิญร่วมบุญครั้งใหญ่ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ยกช่อฟ้าอุโบสถ 2557 ณ.วัดพิชัยสงคราม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการงานเริ่ม 25 มกราคม -2กุมภาพันธ์ 2557ติดต่อเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวายเป็นเจ้าภาพ ดอกไม้ ธูป เทียน ทองเป็นเจ้าภาพโรงทาน เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง เบอร์โทร.089-036-5559ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่

งาน "ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้า 2557"

ณ.วัดพิชัยสงคราม

ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

งานเริ่ม 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557

ติดต่อเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย

เป็นเจ้าภาพดอกไม้ ธูป เทียน ทอง

เป็นเจ้าภาพโรงทาน เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

เบอร์โทร. 089-036-5559

(Root) 201396_60953.jpg

(Root) 201396_60953.jpg

(Root) 201396_60953.jpg

(Root) 201396_60675.jpg

(Root) 201396_60953.jpg

(Root) 201396_60675.jpg

(Root) 201396_60953.jpg

(Root) 201396_60675.jpg

(Root) 201396_60953.jpg

(Root) 201396_60675.jpg

(Root) 201396_60953.jpg

(Root) 201396_60675.jpg

(Root) 201396_60953.jpg

(Root) 201396_60675.jpg

(Root) 201396_60675.jpg

(Root) 201396_60860.jpg

(Root) 201396_60565.jpg

(Root) 201396_60718.jpg

(Root) 201396_60804.jpg

(Root) 201396_60822.jpg

(Root) 201396_60786.jpg

(Root) 201396_60697.jpg

(Root) 201396_60522.jpg (Root) 201396_60545.jpg

(Root) 201396_60635.jpg

(Root) 201396_60745.jpg

(Root) 201396_60934.jpg

(Root) 201396_60804.jpg

(Root) 201396_60786.jpg

(Root) 201396_60635.jpg(Root) 201396_60635.jpg(Root) 201396_60764.jpg(Root) 201396_60764.jpg(Root) 201396_60635.jpg(Root) 201396_60745.jpg(Root) 201396_60764.jpg(Root) 201396_60745.jpg

(Root) 201396_60804.jpg

                                                  

                                                 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code