ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงาน

ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

ณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

งานเริ่มวันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2556

การเดินทางสะดวก

วัดอยู่ห่าง ถนนพหลโยธินแยกเข้าถนนเลื่ยงเมืองสระบุรี

ประมาณ 3 กิโลเมตร


(Root) 2013827_85751.jpg
  (Root) 2013828_3698.jpg
 

(Root) 2013828_3604.jpg

(Root) 2013828_3739.jpg

(Root) 2013827_85838.jpg

(Root) 2013827_85888.jpg

(Root) 2013827_86284.jpg

 

(Root) 2013827_86284.jpg


 

(Root) 2013827_86339.jpg

(Root) 2013827_86393.jpg

(Root) 2013828_43.jpg

(Root) 2013827_85751.jpg

(Root) 2013827_85751.jpg(Root) 2013827_85751.jpg

(Root) 2013827_85751.jpg

(Root) 2013828_381.jpg

(Root) 2013828_320.jpg

 

(Root) 2013828_1861.jpg

(Root) 2013828_1899.jpg

 
 

(Root) 2013828_1932.jpg

(Root) 2013828_1986.jpg

(Root) 2013827_85751.jpg(Root) 2013828_2440.jpg

 

(Root) 2013828_2758.jpg

(Root) 2013828_2823.jpg

(Root) 2013828_2881.jpg

(Root) 2013828_2966.jpg


 

(Root) 2013828_3012.jpg

(Root) 2013828_3056.jpg

 

(Root) 2013828_3098.jpg

(Root) 2013828_3153.jpg

 

(Root) 2013828_3193.jpg

(Root) 2013828_3234.jpg

(Root) 2013828_3297.jpg(Root) 2013828_3698.jpg

  (Root) 2013828_3352.jpg
 

(Root) 2013828_3497.jpg

(Root) 2013828_3569.jpg

(Root) 2013828_3604.jpg

(Root) 2013827_85751.jpg

(Root) 2013828_3698.jpg

(Root) 2013828_3739.jpg


 

(Root) 2013827_85751.jpg

(Root) 2013827_85751.jpg

(Root) 2013827_85751.jpg

 

ขอให้ทุกท่านทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา

อย่าทุ่มเทการทำบุญ ท่านถึงจะได้บุญ

ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

จงคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การ อย่าเจ็บอย่าจน

เป็นคนดีของสังคมทุกท่านเทอญ

                             
ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี แยกจากถนนพหลโยธินเข้าถนนผ่านทางเลี่ยงเมืองสระบุรีประมาณ 3 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code