ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี งานเริ่มวันที่ 18 ตุลาคม 2558 การเดินทางสะดวก โทร. 086 - 1732527

                                วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2558

                                              111111111111111111111111111111111111111111111111

 

คณะกรรมการ วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

มีความยินดีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็น

เจ้าภาพเททองหล่อ "พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์"

พระพุทธรูปปางลีลา สูง 9 เมตร 9 นิ้ว

หล่อวาระที่ 2

เนื่องด้วยคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาขนาดความสูง 9 เมตร 9 นิ้ว เนื้อโลหะ ประดิษฐานไว้

ณ วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กำหนดงานดังนี้

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556(ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

เวลา 15.39 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์

ธัมจักรกัปปวัตนสูตร

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556(ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11)

เวลา 16.39 น.พิธีเททองหล่อพระพุทธลีลามงคล"มหาชนอภิปูชนีย์

ในการนี้ จำเป็นต้องใช้ทองเหลืองสำหรับเททองหล่อองค์พระ

ใช้งบประมาณ 3.000.000 บาท(สามล้านบาท)ดังนั้น จึงขอเรียน

เชิญท่านร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพให้สำเร็จลุล่วง อันจะเป็น

มหากุศลและยังเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาสืบไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและผลบุญจากการร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทองเหลืองในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่

ความความสุขความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏภาณ

ธนสารสมบัติ โดยทั่วกัน "สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคนเราคือบุญ

บุญเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิต"

คฌะกรรมการดำเนินงาน

พลเรือโทปราโมทย์ สังฆคุณ     ประธานกรรมการ

คุณอัญพัชร์ กวินวัฒนวิทย์        รองประธาน 


(Root) 2013228_84202.jpg

(Root) 2013228_84238.jpg

(Root) 2013228_84280.jpg(Root) 2013228_84463.jpg

(Root) 2013228_84529.jpg

 
 

 
(Root) 2013228_84697.jpg  
(Root) 2013228_84746.jpg  
การเดินทางสะดวกถนนกำแพงแสน - พนมทวน เข้าทางเดียวกับวัดรางหมัน - ผ่านตลาดห้วยกระบอก - วิ่งไปประมาณ 10 กิโลเมตรก็ถึงวัด  


(Root) 2013228_84789.jpg(Root) 2013228_84314.jpg

วีดีโอชุดนี้จัดทำเพื่อบอกบุญมายังทุกท่านได้ร่วมกัน
"หล่อพระพุทธลีลา มหาชนอภิปูชนีย์"

ขออำนาจแห่งมหากุศลที่ร่วมสร้าง พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์ จงส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชน และมีอิสริยยศ ยศถาบรรดาศักดิ์ มีบริวารมาก มีมงคลด้านโชคลาภร่ำรวยทรัพย์สมบัติเงินทอง ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิกาล เป็นการชำระหนี้สงฆ์และหนี้เวรหนี้กรรมที่ให้เกิดผลมาก บุญที่ทำจะส่งผลทั้งในชาตินี้และทุกภพทุกชาติ เทอญ


คณะกรรการ

วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

มีความยินดีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็น

เจ้าภาพเททองหล่อ

"พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์"

พระพุทธรูปปางลีลา สูง 9 เมตร 9 นิ้ว

หล่อวาระที่ 2

เนื่องด้วยคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาขนาดความสูง 9 เมตร 9 นิ้ว เนื้อโลหะ ประดิษฐานไว้

ณ วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กำหนดงานดังนี้

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556(ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

เวลา 15.39 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์

ธัมจักกัปปวัตนสูตร

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556(ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11)เวลา 16.39 น.

พิธีเททองหล่อ"พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์"

ในการนี้ จำเป็นต้องใช้ทองเหลืองสำหรับเททองหล่อองค์พระใช้งบประมาณ 3.000.000 บาท(สามล้านบาท)ดังนั้น จึงขอเรียน

เชิญท่านร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพให้สำเร็จลุล่วง อันจะเป็นมหากุศลและยังเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาสืบไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและผลบุญจากการร่วมเป็นเจ้าภาทองเหลืองในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความความสุขความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ

ธนสารสมบัติ โดยทั่วกัน "สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคนเราคือบุญ บุญเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิต

คฌะกรรมการดำเนินงาน

พลเรือโทปราโมทย์ สังฆคุณ     ประธานกรรมการ

คุณอัญพัชร์ กวินวัฒนวิทย์        รองประธาน 


 
(Root) 2013228_84202.jpg

(Root) 2013228_84238.jpg

(Root) 2013228_84280.jpg(Root) 2013228_84463.jpg

(Root) 2013228_84529.jpg

 
 

(Root) 2013228_84119.jpg

(Root) 2013228_84356.jpg

(Root) 2013228_84119.jpg

(Root) 2013228_84119.jpg

 
(Root) 2013228_84697.jpg  
(Root) 2013228_84746.jpg  
การเดินทางสะดวกถนนกำแพงแสน - พนมทวน เข้าทางเดียวกับวัดรางหมัน - ผ่านตลาดห้วยกระบอก - วิ่งไปประมาณ 10 กิโลเมตรก็ถึงวัด  


(Root) 2013228_84789.jpg(Root) 2013228_84314.jpg

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อบอกบุญมายังทุกท่านร่วมเททองหล่อ
"พระพุทธลีลา มหาชนอภิปูชนีย์"

การหล่อครั้งนี้เป็นการหล่อวาระที่ 3
 

วีดีโอชุดนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็น

เจ้าภาพเททองหล่อ พระพุทธลีลามงคล มหาอภิปูชนีย์

วาระที่ 3 วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2557
ติดต่อทำบุญได้ที่เจ้าอาวาส วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โทร 086 - 1732527 

 
ขออำนาจแห่งมหากุศลที่ร่วมสร้าง พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์ จงส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชน และมีอิสริยยศ ยศถาบรรดาศักดิ์ มีบริวารมาก มีมงคลด้านโชคลาภร่ำรวยทรัพย์สมบัติเงินทอง ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิกาล เป็นการชำระหนี้สงฆ์และหนี้เวรหนี้กรรมที่ให้เกิดผลมาก บุญที่ทำจะส่งผลทั้งในชาตินี้และทุกภพทุกชาติ เทอญ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธลีลามงคลมหาชนอภิปูชนีย์ วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี งานเริ่ม วันเสาร์ที่ 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โทร 086 - 1732527.   

                                                           

                                                                  

 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code