(Root) 2013517_61829.jpg

(Root) 2013517_48223.jpg

(Root) 2013517_48271.jpg

(Root) 2013517_48324.jpg

(Root) 2013517_61771.jpg

(Root) 2012107_45422.jpg

(Root) 2012107_46113.jpg

(Root) 2012107_47995.jpg

(Root) 2012107_47952.jpg(Root) 2012107_47952.jpg(Root) 2012107_47952.jpg

(Root) 2012107_47995.jpg

(Root) 2013517_61771.jpg

(Root) 2013517_48223.jpg

(Root) 2013517_48271.jpg

(Root) 2013517_48324.jpg


(Root) 2012107_45238.jpg

(Root) 2012107_47460.jpg(Root) 2012107_47460.jpg(Root) 2012107_47460.jpg

(Root) 2012107_47584.jpg(Root) 2012107_47584.jpg(Root) 2012107_47584.jpg

(Root) 2012107_47644.jpg(Root) 2012107_47644.jpg(Root) 2012107_47644.jpg

(Root) 2012107_49522.jpg(Root) 2012107_49522.jpg(Root) 2012107_49522.jpg

(Root) 2012107_47499.jpg(Root) 2012107_47499.jpg(Root) 2012107_47499.jpg


(Root) 2012107_45276.jpg(Root) 2012107_45276.jpg


(Root) 2013517_61771.jpg(Root) 2013517_61771.jpg

(Root) 2013517_61771.jpg

ประมวลภาพ วัดใหม่หญ้าไทร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยธยา
(Root) 2012107_45036.jpg

(Root) 2012107_45069.jpg

(Root) 2012107_45596.jpg

(Root) 2012107_45655.jpg

(Root) 2012107_47916.jpg

(Root) 2012107_47686.jpg

(Root) 2012107_45503.jpg

(Root) 2012107_45357.jpg

(Root) 2012107_47736.jpg

(Root) 2012107_47791.jpg

(Root) 2012107_47837.jpg

(Root) 2012107_47881.jpg

(Root) 2012107_45109.jpg

(Root) 2013517_61771.jpg

(Root) 2013517_61771.jpg


ขอเชิญร่วมเททองหล่อระฆัง และเข้าพิธีสวดนพเคราะห์ สืบชะตา เสริมบารมี ร่วมพิธี ณ วัดใหม่หญ้าไทร ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.05 น. เป็นต้นไป โทร 089 - 2545925

 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code